Menu Đóng

Thuế TNCN khi tự quyết toán cần lưu ý

Tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế có phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh?
VNNP xin trả lời câu hỏi như sau:

Căn cứ:
– Khoản 3, Điều 4, Thông tư 110/2015/TT-BTC
– Điểm c.2.3, Điểm h.2.1.1, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC
Theo đó:
– Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và đã nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, khi thực hiện tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế chỉ cần thực hiện khai giảm trừ gia cảnh tại các tờ khai quyết toán thuế TNCN.
– Trường hợp người nộp thuế trong năm không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới (03) tháng tại các tổ chức, cá nhân trả thu nhập, chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh, khi thực hiện tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế thực hiện nộp kèm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trực tiếp cho cơ quan thuế và khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
* Nguồn tham khảo: Công văn 3436/TCT-TNCN, ngày 02/08/2016

[xem thêm] Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán thuế – quyết toán thuế an toàn

[xem thêm] Người nước ngoài có lương 2 nơi thì khai thuế TNCN như thế nào ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *