Menu Đóng

Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế là gì?quyết toán thuế là gìQuyết toán thuế là một việc làm mang tính chất khách quan, đồng thời giữa Doanh Nghiệp và Cơ quan Thuế phải có ”tiếng nói chung”, cùng nhau thống nhất  trên cơ sở áp dụng pháp luật về thuế để soát xét  về tính hợp lý của hóa đơn chứng từ phản ánh chi phí, doanh thu mà Doanh Nghiệp đã kê khai.

Kế toán giỏi, am hiểu thấu đáo về luật thuế sẽ giúp Doanh Nghiệp kê khai chi phí hợp lý, hóa đơn chứng từ báo cáo hợp lệ thì khi quyết toán với cơ quan thuế các khoản chi phí đó, hóa đơn chứng từ đó không thể bị cơ quan thuế bác bỏ được. Điều này đã trực tiếp mang lại hiệu quả tối ưu cho Doanh nghiệp vì các khoản phạt về thuế không phát sinh khi tính đúng đắn của nó được chấp nhận.

Xem thêm: Tại sao các doanh nghiệp bị rủi ro thuế?

Sẽ có các nội dung kiểm tra sau:

– Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Cơ quan thuế sẽ kiểm tra nội dung kê khai trong hồ sơ thuế và đối chiếu với cơ sở dữ liệu do Doanh nghiệp cung cấp. Nếu nội dung kê khai không đúng, số liệu kê khai không chính xác thì trong thời hạn 10 ngày Doanh nghiệp phải hoàn chỉnh hồ sơ giải trình với cơ quan thuế.

– Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

Quyết toán thuế là gì
Cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế muốn kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp và Doanh nghiệp phải giải trình đầy đủ với cơ quan thuế.

Xem thêm: Tại sao nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế?

Như vậy, nội dung của quyết toán thuế đã khai báo của doanh nghiệp phải khớp với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan. Đây là cơ sở sở để cơ quan thuế thanh tra với các hồ sơ thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *