Menu Đóng

Người nước ngoài có lương 2 nơi thì khai thuế TNCN như thế nào ?

Người nước ngoài có lương 2 nơi thì khai thuế TNCN như thế nào ?

Người nước ngoài có lương 2 nơi thì khai thuế TNCN như thế nào ?

Đối với người nước ngoài vừa có lương ở Việt Nam vừa có lương ở nước ngoài thì khai thuế TNCN như thế nào ?

VNNP xin trả lời như sau :

Trả lời : 

+ Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

+ Trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nhận một phần thu nhập tại Việt Nam và một phần thu nhập từ nước ngoài thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập được nhận tại Việt Nam, còn phần thu nhập ở nước ngoài thì cá nhân phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN.

+ Trường hợp cá nhân người nước ngoài nêu trên nhận thu nhập không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế: Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ.

+ Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền thuế giả định đã khấu trừ.

Căn cứ quy định :

+ Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

+ Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

+ Điểm a.2 Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

+ Nguồn tham khảo: Công văn 5765/TCT-TNCN, ngày 13/12/2016.

Tham khảo: Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *