Menu Đóng

Cần làm gì khi khách hàng không lấy hóa đơn GTGT

Cần làm gì khi khách hàng không lấy hóa đơn GTGT

Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT phải xử lý thế nào?

 

Kê khai thuế GTGT như nào? VNNP xin hướng dẫn cách viết hóa đơn khi khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn.

– Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

Trường hợp khi bán hàng hóa khách hàng mua không lấy hóa đơn GTGT khi cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
Như vậy:
– Khi bán hàng, nếu có giá trị > 200.000 thì phải xuất hóa đơn (dù khách hàng không lấy hóa đơn).
– Nếu không xuất thì sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu. (Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC)

– Trường hợp, nếu giá trị < 200.000 thì các bạn không cần phải lập hóa đơn từng lần, nhưng phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Cuối ngày các bạn phải lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng. (Nếu khách hàng yêu cầu lập hóa đơn từng lần, thì các bạn vẫn phải lập hóa đơn nhé)

Tham khảo: Dịch vụ thanh kiểm tra sổ sách kế toán

Cách viết hóa đơn GTGT khách hàng không lấy hóa đơn:

   Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/18P
Liên 1:                                  Số:

Ngày.02..tháng.08..năm 2018
Đơn vị bán hàng: ………………………….
Mã số thuế: ……………………..
Địa chỉ: ………………………………….

Điện thoại:……………………..            Số tài khoản: …………………………
Họ tên người mua hàng:  Người mua không lấy hoá đơn
Tên đơn vị: (Hoặc: Người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế)
Mã số thuế:……… ……………………
Địa chỉ…………………
Hình thức thanh toán:        TM        .Số tài khoản………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
1 Máy tính xách tay VAIO chiếc 1 15.000.000 15.000.000
                                                    Cộng tiền hàng:                                     15.000.000
Thuế suất GTGT:   .10… %  , Tiền thuế GTGT:                                         1.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                        16.500.000
Số tiền viết bằng chữ:     Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng.
 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Cách kê khai hóa đơn khách hàng không lấy:

– Những hóa đơn khách hàng không lấy thì các bạn kê khai thuế như hóa đơn bán ra bình thường thôi nhé.

Chú ý: Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT thì các bạn xuất hóa đơn theo hướng dẫn trên -> Còn việc các bạn Xuất hóa đơn mà không giao cho khách hàng thì sẽ bị phạt đó nhé

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê”

(Theo điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014)

Tức là:
– Nếu trên hóa đơn các bạn ghi “Khách hàng mua không lấy hóa đơn GTGT” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” => Thì các bạn không cần phải giao Liên 2 cho khách hàng.

– Nếu trên hóa đơn các bạn Không ghi như trên mà ghi rõ Thông tin của của khách hàng (Ghi rõ tên công ty, địa chỉ, MST) -> Thì các bạn PHẢI giao Liên 2 cho khách hàng -> Không giao sẽ bị phạt như trên.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *