Tư vấn phòng tránh rủi ro thuế GTGT – Phần 1

1. Khái niệm thuế GTGT

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Ðây là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ cho đến sản phẩm hoàn thành, và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng. Chính vì vậy mà chúng ta còn gọi là thuế doanh thu có khấu trừ số thuế đã nộp ở giai đoạn trước. Thuế gía trị gia tăng được cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ, và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ.

2. Căn cứ để xác định thuế GTGT

Để xác định thuế GTGT doanh nghiệp cần căn cứ vào Hóa đơn đầu vào và Hóa đơn đầu ra

+ Hóa đơn đầu vào : Hóa đơn đầu vào là toàn bộ các hóa đơn tài chính mua hàng hóa dịch vụ đầu vào của doanh nghiệp.

+ Hóa đơn đầu ra : Hóa đơn đầu ra là toàn bộ các hóa đơn tài chính bán hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp.

3. Tính hợp lệ của hóa đơn

Điều kiện cần và đủ để hóa đơn được chấp nhận, không rủi ro thuế

+ Phát hành hóa đơn : Hóa đơn được phát hành theo quy định của cơ quan thuế.

+ Hóa đơn trước khi sử dụng cần được phát hành lên cơ quan thuế sau 05 ngày kể từ ngày phát hành thành công và sau 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành của doanh nghiệp sau đó mới được sử dụng.

+ Hóa đơn phát hành cần nộp qua mạng và mang bản cứng lên cơ quan thuế gồm: Hóa đơn mẫu + hợp đồng in, thanh lý hợp đồng… thông báo phát hành.

+ Thông tin trên hóa đơn phải đầy đủ chính xác: Tên công ty, Địa chỉ, Mã số thuế, Tài khoản ngân hàng (nếu có) của người mua và người bán. Hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản, Tên hàng hóa địch vụ, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá,Tiền hàng, Thuế suất, Tiền thuế GTGT, Tổng số tiền thanh toán, Chữ ký người mua, người bán + Có dấu của công ty bên bán, Thời điểm hóa đơn (ngày tháng trên hóa đơn). 

Hóa đơn được lập ngay tại thời điểm chuyển giao hàng hóa, dịch vụ.

Đối với dịch vụ thời điểm hóa đơn còn có thể là thời điểm Doanh nghiệp nhận được tiền tạm ứng của khách hàng.

Các hóa đơn đầu vào hàng hóa hoặc chi phí phụ vụ cho dịch vụ đầu ra cần có ngày trên hóa đơn là cùng hoặc trước ngày hóa đơn đầu ra.

[Tham khảo] : Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *