Thuế GTGT – Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT

Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất.

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế.

(Theo khoản 2 điều 14 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC)

Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT chi tiết như sau:

  1. Nếu DN bạn SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT:

– Tức là khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 0% 5% 10%:

– Thì toàn bộ hóa đơn đầu vào hợp pháp, hợp lệ, hợp lý mà phục vụ cho SXKD các bạn kê khai hết vào HÀNG SỐ 1 “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ”

– Những hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì không được kê khai vào PL 01-2/GTGT

  1. Nếu DN bạn SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:

– Tức là khi bán hàng mà xuất hóa đơn GTGT phần thuế suất gạch bỏ:

– Thì toàn bộ hóa đơn mua vào các bạn không được kê khai (Vì không được khấu trừ thuế GTGT)

  1. Nếu DN bạn SXKD hàng hóa, dịch vụ vừa chịu thuế GTGT vừa không chịu thuế GTGT:

– Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cho việc SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT –> kê vào HÀNG SỐ 1.

– Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cho việc SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT –> Không được kê khai (Vì không được khấu trừ)

– Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cả 02 hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế –>  kê vào HÀNG SỐ 2: “Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”,

 Lưu ý:

– Các bạn tự tính số thuế GTGT được khấu trừ để nhập vào các chỉ tiêu 23, 24, 25 bên tờ khai.

– DN phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; nếu không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

– Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.

Để các bạn hình dung rõ ràng hơn, chúng tôi xin lấy 1 ví dụ như sau:

VD: VNNP chuyên đào tạo kế toán thực tế và dịch vụ kế toán (trong đó đào tạo không chịu thuế GTGT, dịch vụ kế toán chịu thuế).

– Những hóa đơn đầu vào mà chỉ phục vụ cho việc đào tạo -> không được kê khai (vì không được khấu trừ).

– Những hóa đơn đầu vào mà chỉ phục vụ cho việc dịch vụ kế toán -> Kê vào HÀNG SỐ 1

– Những hóa đơn đầu vào mà vừa phục vụ cho việc đào tạo vừa phục cho việc làm dịch vụ kế toán -> Kê hàng HÀNG SỐ 2.

Chú ý: Những hoá đơn điều chỉnh giảm (Ví dụ: Hoá đơn điều chỉnh giảm do viết sai từ kỳ trước, hoá đơn chiết khấu thương mại được hưởng cuối kỳ …). Các bạn  kê khai âm vào PL 01-1/GTGT hoặc  PL 01-2/GTGT của kỳ hiện tại.

– Bằng cách: Đặt dấu trừ (-) trước số tiền.

VD: -15.500.000

Lưu ý: Khi kê khai âm vào PL 01-2/GTGT phần mềm HTKK sẽ báo lỗi đỏ, nhưng không sao, các bạn cứ ấn GHI và kết xuất bình thường nhé.

Trong quá trình kê khai không may bị sai sót, kê khai thừa thiếu…

Các bạn xem thêm cách xử lý tại đây nhé: Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hàng số 3 “Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế”: Phần mềm không cho kê khai, mà có 1 tờ khai riêng là “Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)”

Chúc các bạn làm tốt công việc của người kế toán thuế!

[xem thêm] Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán thuế – quyết toán thuế an toàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *