phongdoingoai.vnnp1@gmail.com
MỤC ĐÍCH

Doanh nghiệp có được 1 hệ thống kế toán theo quy chuẩn đảm bảo tính minh bạch, được VNNP soát xét, phân tích chiến lược tài chính kịp thời và chính xác nhất:

1. Ban giám đốc kiểm soát tốt phần hành kế toán nội bộ, không lo lắng thất thoát, kiểm soát các báo cáo kịp thời…

2. Hình dung được quy trình chuẩn của kế toán thuế và kiểm soát chặt chẽ được hệ thống theo pháp luật

3. Được mời tham gia các buổi hướng dẫn về luật thuế, luật kế toán mới tại VNNP.

NỘI DUNG

Thiết lập hệ thống kế toán nội bộ từ A – Z cho doanh nghiệp.

Bước 1 : Ban Lãnh Đạo hai bên tiến hành họp bàn, thống nhất về phương thức  thực hiện và cách quản lý

Bước 2 : VNNP khảo sát và thẩm định toàn bộ nhân viên. Phân bổ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng phòng ban, từng vị trí nhân sự.

Bước 3 : Đào tạo nhân viên

 • Đào tạo nhân viên theo đúng chức năng, nhiệm vụ của công việc
 • Đào tạo, bổ sung các nghiệp vụ chủ yếu cho từng nhân viên đảm bảo tính kịp thời phù hợp với mô hình hoạt động của Doanh nghiệp

Bước 4 : Thiết lập và xây dựng hệ thống

 • Setup hệ thống và hệ thống chứng từ sổ sách
 • Thiết lập hệ thống phần mềm kế toán phù hợp với mô hình SXKD của doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống tài khoản sử dụng theo mô hình doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán….

Bước 5 : Thiết lập quy trình tương tác, luân chuyển

 • Thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ trong công ty liên quan đến Phòng kế toán để đảm bảo tính chính xác, tính kiểm tra chéo, tính kiểm soát chặt chẽ để tránh thất thoát cho doanh nghiệp

Bước 6 : Hướng dẫn vận hành

 • Hướng dẫn nhân viên vận hành, tập hợp, phân loại và nhập chứng từ
 • Hướng dẫn tập hợp hóa đơn đầu vào hợp lệ theo quy định của pháp luật thuế

Bước 7 : Đào tạo và hướng dẫn thực hiện công việc

 • Đào tạo nhân viên thực hiện các công việc hạch toán, mở sổ sách, lập báo cáo, kiểm soát số liệu kế toán đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn cho quý doanh nghiệp
 • Hướng dẫn nhân viên thực hiện kế toán tổng hợp, hướng dẫn mở và hoàn thiện hệ thống sổ sách đúng và đủ theo quy định được phép quyết toán của cơ quan thuế

Bước 8 : Hướng dẫn lập và kiểm soát báo cáo

 • Hướng dẫn lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Doanh nghiệp
 • Hướng dẫn lập, kiểm soát các báo cáo theo tháng, quý, năm

Bước 9 : Đào tạo hướng dẫn các vị trí quản lý

 • Đào tạo, hướng dẫn các vị trí quản lý thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tính chính xác của chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán thuế
 • Kiểm soát  hệ thống chứng từ, SSKT theo quý, năm
 • Kiểm soát các báo cáo theo quy định của cơ quan thuế và BTC
 • Kiểm soát tính hợp lý của thu nhập, chi phí, lãi lỗ
 • Hướng dẫn cách phòng tránh rủi ro thuế và biện pháp xử lý sai sót các tình huống thường và có thể xảy ra trong doanh nghiệp

Bước 10 : Họp tổng kết và tư vấn

 • Họp tổng kết quá trình hướng dẫn và đào tạo công việc cùng với Ban lãnh đạo Doanh nghiệp; Đồng thời tư vấn và hoàn thiện tất cả các phát sinh khác liên quan đến quản lý kế toán thuế

Bước 11 : Xây dựng quy chế, hoàn thiện quy trình thực hiện kế toán

 • Xây dựng quy chế thực hiện kế toán thuế
 • Bộ quy chuẩn hệ thống chứng từ, tài liệu, báo cáo, cách thức thực hiện kế toán thuế
 • Bộ quy chuẩn quản lý kế toán thuế: Trách nhiệm, nghĩa vụ, các phòng tránh sai phạm…
 • Hoàn thiện quy trình, quy chế đảm bảo tính tự thực hiện công việc của nhân viên doanh nghiệp

Bước 12 : Hướng dẫn và đào tạo quy chuẩn thực hiện quản lý theo quy trình, quy chế đã được thống nhất

Bước 13: Giám sát kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán trong quý I + quý II để đảm bảo nhân viên của doanh nghiệp đã vận hành đúng quy chuẩn

Bước 14: Tư vấn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến hết năm tài chính hiện hành

LỢI ÍCH KHÓA HỌC
 • Học một khóa tại VNNP làm suất sắc từ A-Z các công việc kế toán, các vị trí kế toán trong DN thương mại và XNK, XDXL mà không phải học thêm bất kỳ khóa học nào khác.
 • Dạy tất cả các kinh nghiệm thực tế thường phát sinh trong DN, giúp sinh viên định hình được nghề kế toán.
 • Chuyên gia Phạm Hiền trực tiếp giảng dạy các phần hành kỹ năng mềm, các kinh nghiệm thực tế nhằm phát triển và thăng tiến nhanh trong nghề kế toán.
 • Học viên được cấp: Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán thực tế của VNNP.
 • Học viên được VNNP hỗ trợ nghiệp vụ lâu dài trong suốt quá trình công tác: Qua điện thoại, Email hoặc tại trụ sở VNNP - Hoặc thông qua hệ thống tổng đài: 1900.636.389
 • Học viên được tham gia CLB nghề kế toán thuế tại VNNP; Tham gia các hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán và thuế miễn phí định kỳ tại VNNP theo tháng, quý, năm.
 • Được VNNP giới thiệu việc làm đến các DN uy tín hoặc được xét tuyển đặc cách làm việc tại VNNP với mức lương cao và đầy đủ các chế độ của nhà nước quy định.
 • Hoàn lại 100% học phí cho học viên nếu không đào tạo thành nghề theo quy định.
ĐĂNG KÝ HỌC
Facebook Comments