Nghị định 20: Bước tiến trong đấu tranh chống gian lận thuế

Nghị định có các quy định chặt chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như tinh thần cải cách hành chính hướng tới đơn giản, minh bạch. Thỏa mãn các chuẩn mực quốc tế Xác định GCN một Read More

Ba luật về tài chính có hiệu lực từ 1/1/2017

Từ ngày 1/1/2017, ba luật về tài chính có hiệu lực bao gồm: Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Phí, lệ phí và Luật Kế toán. Đây là những đạo luật quan trọng, tạo những bước đổi mới lớn Read More

Hóa đơn điện tử có đảm bảo tính bảo mật không?

1. Kết quả thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế đối với 200 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã đạt được như Read More

Giải đáp về khai thuế cho hợp đồng thuê nhà

VNNP xin giới thiệu tới bạn đọc giải đáp khai thuế cho hợp đồng thuê nhà như sau : 1. Tôi đã khai thuế lần đầu cho hợp đồng cho thuê nhà, vậy kỳ khai thuế lần thứ 2 trở Read More

Khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà ?

1. Cá nhân không có chữ ký số điện tử thì có khai thuế điện tử được không? Theo Điều 5 Thông tư số 110/2015/TT-BTC quy định cá nhân không có chứng thư số thì sử dụng mã xác thực Read More