Chính sách lương, tiền có hiệu lực trong tháng 4 năm 2017

Điều kiện nâng bậc lương; Rút tiền vượt mức; Thi hộ sẽ bị buộc thôi học; điều kiện tuyển sinh; Dán nhãn năng lượng; hỗ trợ tiền cho cán bộ… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi Read More

Một số thông tin liên quan đến thuế GTGT và nộp thuế điện tử cá nhân

VNNP xin gửi tới bạn đọc một số thông tin liên quan đến nộp thuế điện tử cá nhân như sau : 1. Hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục Trước ý kiến của Read More