Chính sách lương, tiền có hiệu lực trong tháng 4 năm 2017

Điều kiện nâng bậc lương; Rút tiền vượt mức; Thi hộ sẽ bị buộc thôi học; điều kiện tuyển sinh; Dán nhãn năng lượng; hỗ trợ tiền cho cán bộ… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi Read More

Một số thông tin liên quan đến thuế GTGT và nộp thuế điện tử cá nhân

VNNP xin gửi tới bạn đọc một số thông tin liên quan đến nộp thuế điện tử cá nhân như sau : 1. Hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục Trước ý kiến của Read More

Ba luật về tài chính có hiệu lực từ 1/1/2017

Từ ngày 1/1/2017, ba luật về tài chính có hiệu lực bao gồm: Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Phí, lệ phí và Luật Kế toán. Đây là những đạo luật quan trọng, tạo những bước đổi mới lớn Read More

Khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà ?

1. Cá nhân không có chữ ký số điện tử thì có khai thuế điện tử được không? Theo Điều 5 Thông tư số 110/2015/TT-BTC quy định cá nhân không có chứng thư số thì sử dụng mã xác thực Read More