phongdoingoai.vnnp1@gmail.com
MỤC ĐÍCH
 • Học viên được học các kỹ năng, truyền đạt những kinh nghiệm để hạn chế rủi ro cũng như có kiến thức để tránh xuất toán thuế GTGT, TNDN, TNCN
 • Học viên được giải đáp các câu hỏi đang vướng mắc về kế toán thuế trong doanh nghiệp của mình
 • Học viên được cập nhập các thông tư, nghị định mớ
NỘI DUNG
 •  Phòng tránh rủi ro quản lý hóa đơn tài chính. Hướng dẫn thẩm định hợp đồng chuẩn, xử lý mất hoặc viết sai hóa đơn….
 •  Phòng tránh rủi ro xuất toán thuế GTGT : Hướng dẫn phát hiện, xử lý các sai phạm trong kê khai, hạch toán…; Quy chuẩn phát sinh thực tế của doanh nghiệp để đảm bảo tính không lãng phí và an toàn thuế GTGT.
 •  Phòng tránh rủi ro xuất toán thuế TNDN : Hướng dẫn phát hiện và xử lý các sai phạm trong ghi nhận doanh thu, thu nhập, chi phí; quy chuẩn các phát sinh thực tế của DN để đảm bảo tính không lãng phí và an toàn thuế TNDN
 •  Phòng tránh rủi ro xuất toán thuế TNCN và truy thu BHXH: Hướng dẫn phát hiện và xử lý các sai phạm trong ghi nhận tiền lương, hồ sơ lương….; quy chuẩn các phát sinh thực tế của DN để đảm bảo tính không lãng phí và an toàn thuế TNCN và BHXH.
 •  Thảo luận trao đổi các vướng mắc liên quan đến kế toán thuế theo mô hình của doanh nghiệp, học viên
HÌNH THỨC HỌC
 •  Học trực tuyến chỉ với Laptop, smartphone hoặc Máy tính để bàn có Webcam và tai nghe có mic
 •  Học tại nhà thông qua các thiết bị có kết nối Internet không cần đến lớp
 •  Học viên và giáo viên vẫn tương tác bình thường như trên lớp
 •  Chương trình được ghi lại để học viên có thể học lại khi quên
ĐĂNG KÝ
Facebook Comments