phongdoingoai.vnnp1@gmail.com

Một số thắc mắc về thuế TNDN tuần 2 tháng 6

1. Tôi muốn hỏi nếu bây giờ tôi nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng sau này khi tôi không cho thuê nhà nữa thì tôi muốn huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế có được không?

Nếu bạn muốn ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì bạn thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử, thực hiện chức năng ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế theo mẫu quy định. Sau đó nhập mã xác thực OTP do Cổng thông tin điện tử gửi đến số điện thoại của bạn để gửi khai báo yêu cầu đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử đến Cổng Thông tin Điện tử.

2. Tôi là một Chuyên gia nước ngoài thuộc thành viên của tổ chức phi Chính Phủ đang thực hiện dự án viện trợ cho các nạn nhân bị chất độc da cam tại Việt nam, tôi được biết Chính Phủ Việt Nam có chế độ miễn thuế TNCN cho các chuyên gia nước ngoài. Vậy xin hỏi tôi phải làm những hồ sơ gì để được miễn thuế  TNCN?

Căn cứ khoản 1, Điều 2 Thông tư số 96 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ miễn thuế đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án phi chính phủ tại Việt Nam bao gồm:

– Xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan chủ quản hoặc của Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đối với thu nhập từ việc trực tiếp thực hiện chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

– Các tài liệu liên quan như: Bản sao Quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Bản sao Văn kiện chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt; Bản sao hợp đồng ký giữa Chuyên gia nước ngoài với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc với Cơ quan chủ quản hoặc với Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

3. Tháng 4/2017, Công ty tôivừa khánh thành, đưa vào sử dụngmột phòng nghỉ trưa và 01 sân quần vợt với tổng giá trị quyết toán là 380 triệu đồng nhằm phục vụ cho người lao động làm việc tại Công ty. Xin hỏi Công ty tôi có được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ của hai công trình này khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản trích khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không được tính vào chi phí được trừ. Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao… đủ điều kiện là tài sản cố định, được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.

4. Tháng 3/2017, Công ty tôi cómở một lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trong công ty. Công ty có chi một số khoản để tổ chức lớp học, như thuê giảng viên, in tài liệu cho lớp học, chi hỗ trợ một ngày lương cho cán bộ tham gia lớp học.Vậy các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.  Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp..

5. Năm 2017, Công ty tôi có chủ trương chi trang phục cho cán bộ, công nhân là đối với công nhân thì đặt may trang phục, đối với cán bộ quản lý thì chi bằng tiền.Xin hỏi mức chi trang phục như thế nào để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Theo quy đinh tại Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì đối với phần chi trang phục cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ như sau: Nếu chi bằng tiền thì mức chi tối đa không vượt quá năm triệu đồng/người/năm; nếu chi bằng hiện vật thì theo thực tế phát sinh và phải có hóa đơn chứng từ.

Nguồn Tổng cục thuế