Menu Đóng

Luật Quản lý thuế sửa đổi được trình lên Quốc hội

Luật Quản lý thuế sửa đổi được trình lên Quốc hội

 

Ngày 8/11, tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Bổ sung nhiều quy định quản lý thuế

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Quản lý thuế đã góp phần thống nhất chính sách về quản lý thuế; công tác quản lý thuế thay đổi theo cơ chế người nộp thuế tự khai, nộp và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, qua thực thi luật và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, việc sửa đổi Luật Quản lý thuế là hết sức cần thiết.

Dự thảo luật bao gồm 17 chương, 152 điều. Nội dung quản lý thuế được kế thừa quy định hiện hành, đồng thời bổ sung quy định áp dụng nguyên tắc bản chất quyết định hình thức; giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với phạm vi rộng hơn quản lý thuế điện tử; áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Ngoài ra, dự thảo luật xây dựng một điều quy định những hành vi bị cấm trong quản lý thuế, bổ sung thêm biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, dự thảo luật bổ sung quy định khai thuế, tính thuế trong trường hợp hạch toán toàn ngành, giao dịch liên kết theo hướng vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước về phân cấp ngân sách. Đồng thời, quy định cụ thể về hồ sơ hoàn thuế; các trường hợp hoàn thuế; tiếp nhận phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế và thẩm quyền quyết định hoàn thuế, thanh kiểm tra sau hoàn thuế. Trong đó, quy định rõ về thẩm quyền hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế theo chính sách và hoàn thuế nộp thừa.

Để xử lý nợ đọng thuế, dự thảo bổ sung quy định về khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp  đối với đối tượng đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, DN chờ giải thể, DN mất khả năng thanh toán. Bổ sung nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo quản lý rủi ro; hoàn chỉnh về nội dung thanh tra chuyên ngành thuế trên cơ sở quy định của pháp luật về thanh tra để phù hợp với đặc thù trong lĩnh vực thuế. Để tăng cường hiệu quả của công tác cưỡng chế thu nợ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, dự thảo sửa đổi theo hướng cơ quan quản lý thuế được áp dụng biện pháp cưỡng chế  một cách phù hợp (không áp dụng tuần tự) trên cơ sở đánh giá đầy đủ thông tin, điều kiện để xác định biện pháp hiệu quả.

Bổ sung nguyên tắc giao dịch độc lập

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – ngân sách (TCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra đồng tình với dự thảo luật và đề nghị bổ sung nguyên tắc “giao dịch độc lập” trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết. Về những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế, Ủy ban TCNS đề nghị sắp xếp theo từng nhóm đối tượng: cán bộ quản lý thuế, người nộp thuế. Ngoài ra, dự thảo chưa quy định hành vi bị cấm đối với cơ quan, tổ chức liên quan, do đó cần nghiên cứu, bổ sung nội dung này.

Tại khoản 1, Điều 104 dự thảo luật quy định, đại lý thuế được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho DN siêu nhỏ. Về vấn đề này, Uỷ ban TCNS đề nghị bổ sung quy định, bắt buộc nhân viên của đại lý thuế phải có chứng nhận đủ trình độ nghiệp vụ về kế toán do Bộ Tài chính cấp. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính sớm triển khai chế độ kế toán đối với DN nhỏ và siêu nhỏ.

Nguồn Tổng cục thuế

Tham khảo: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *