Menu Đóng

Khi cơ quan thuế kiểm tra DN cần làm gì?

Khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp cần làm gì?

Khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp cần làm gì?

 

Khi cơ quan thuế chuẩn bị kiểm tra chắc chắn DN sẽ rất lo lắng. Tuy nhiên bạn sẽ mất hoàn toàn nỗi lo này bởi nếu dùng dịch vụ kế toán thuế của các công ty có uy tín sẽ rất hiệu quả. Bên cạnh đó bạn vẫn hoàn toàn nắm được các bước mà công ty dịch vụ sẽ làm cho bạn.

A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Sắp xếp toàn bộ các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

 • Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó.
 • Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, XNK, môn bài, tiêu thụ đặc biệt, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
 • Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm.

2. Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm

 • Sổ nhật ký chung 
 • Sổ nhật ký bán hàng 
 • Sổ nhật ký mua hàng 
 • Sổ nhật ký chi tiền 
 • Sổ nhật ký thu tiền 
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng 
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp 
 • Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm. 
 • Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng. 
 • Sổ cái các tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642,…Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15. 
 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định 
 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ 
 • Sổ khấu hao tài sản cố định 
 • Sổ khấu hao công cụ dụng cụ 
 • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư 
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho 
 • Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký)

3. Sắp xếp các hợp đồng

 • Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/ đầu ra: Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
 • Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ – Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương.

4. Các công văn liên quan

Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và photo công chứng (xác thực) – Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế

5. Lưu ý     

– Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái).

– Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán

– Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng

– Kiểm tra các khoản phải trả

– Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào – ra với bảng kê khai thuế

– Đầu vào và đầu ra có cân đối

– Kiểm tra ký tá có đầy đủ Kiểm tra lại xem định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng

– Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp: Đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ

Tham khảo: Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

B. CÔNG TÁC THỰC HIỆN

1. Các công việc sẽ thực hiện 

– Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán

– Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

– Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng

– Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định

– Điều chỉnh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật

– Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế

– Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch

– Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

2. Kiểm tra sổ sách kế

Nhật ký chung: Rà soát lại các định khoản kế toán xem đã định khoản đối ứng Nợ – Có đúng chưa, kiểm tra xem số tiền kết chuyển vào cuối mỗi tháng đã đúng chưa, tổng phát sinh ở Nhật Ký chung = Tổng phát sinh Ở Bảng Cân đối Tài Khoản

Bảng cân đối tài khoản: Tổng số dư nợ đầu kỳ = Tổng số Dư Có đầu kỳ = Số dư cuối kỳ trước kết chuyển sang, Tổng Phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh ở Nhật Ký Chung trong kỳ, Tổng Số dư Nợ cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ; Nguyên tắc Tổng Phát Sinh Bên Nợ = Tổng Phát Sinh Bên Có

3. Nội dung sẽ kiểm tra   

– Kiểm tra hóa đơn mua vào, bán ra kê khai trong phụ lục 01, 02 của tờ khai đúng, đủ hay không? hóa đơn có hợp pháp không…

– Kiểm tra các khoản chi phí: Chi phí có đủ hóa đơn, chứng từ hay không? Kiểm tra chi phí tiền lương, BHXH… các bạn nên lưu ý hợp đồng lao động phải đúng và đầy đủ, chi lương = tiền mặt phải có chữ ký nhận và chữ ký phải phù hợp với hợp đồng lao động …các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mãi… xem có đủ chứng từ, vượt mức khống chế không?…

– Kiểm tra các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu, khuyến mãi, hàng bán bị trả lại (họ sẽ kiểm tra kỹ trường hợp giảm giá vốn hàng bán bị trả lại có hợp lý hay không..)

– Về TSCD: Kiểm tra thời gian trích khấu hao đúng theo quy định, có mở thẻ theo dõi TCSD… (việc không in thẻ theo dõi TCCD cũng là phần việc quan trọng mà KT ta ít quan tâm, nếu k có chứng từ này, đoàn thanh tra có thể loại phần chi phí trích khấu hao của đơn vị)

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước các bạn nên copy một bộ để cơ quan thuế và đơn vị dễ đối chiếu công nợ thuế đến hết kỳ quyết toán.

– Và cuối cùng: Có thể đoàn làm việc tại đơn vị trong vòng 3-7 ngày, tùy quy mô cty, còn lại đoàn đề nghị cung cấp file mềm để về cơ quan đối chiếu kiểm tra trước khi đưa ra kết quả thanh tra cuối cùng, vì vậy các bạn phải chuẩn bị nếu làm bằng phần mềm thì quan tâm đến việc kết xuất dữ liệu, chủ yếu các tài khoản loại 6 mà thôi.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *