Kế toán thuế trọn gói năm tài chính

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI NĂM TÀI CHÍNH

———————————————————————————————-

 DOANH NGHIỆP CÓ SỰ TƯ VẤN KỊP THỜI ĐỂ KHÔNG BỊ SAI RỒI SỬA VÀ CÂN ĐỐI CHI PHÍ, LỢI NHUẬN TỐI ƯU…

 THAY THẾ HOÀN TOÀN BỘ PHẬN KẾ TOÁN THUẾ CỦA DN

 SẾP KHÔNG PHẢI LO LẮNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN VÀ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THUẾ ĐẾN LO LẮNG – HOANG MANG

 KHÔNG CHỈ KẾ TOÁN THUẾ MÀ DN ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH HỖ TRỢ TRONG THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DN HIỆU QUẢ

 CAM KẾT BỒI THƯỜNG 100% THIỆT HẠI CHO DN NẾU LÀM SAI

———————————————————————————————-

 ĐỐI TƯỢNG

 Năm tài chính : Từ năm 2017 trở đi

 Doanh nghiệp : DN muốn chuyên môn hóa mảng kế toán thuế, DN không có nhân sự cố định mảng kế toán thuế và luôn cảm thấy bất an…

———————————————————————————————-

 LỢI ÍCH CỦA GÓI DỊCH VỤ

 Tiết kiệm chi phí tối đa: Chỉ với mức chi phí tương tương tiền lương của một cán bộ kế toán bình thường Dn có cả công ty VNNP thực hiện công tác kế toán.

 Tính ổn định và chính xác cao: Không phải chịu cảnh nhân viên nhảy việc, thiếu trách nhiệm….vì vậy hệ thống kế toán thuế được đảm bảo xuyên suốt và chính xác số liệu, đường lối.

 Luôn có một tổ chức chuyên nghiệp đón đầu và tư vấn kịp thời tất cả các phát sinh đẻ tránh sai rồi mới sửa hoặc không biết để sửa…

 Tư vấn áp dụng các luật thuế và kế toán mới kịp thời và chính xác phù hợp với mô hình hoạt động của DN.

 Tư vấn cách phòng tránh rủi ro và biện pháp xử lý sai sót thuế và kế toán trong quá trình vận hành bộ máy kế toán nói chung và kế toán thuế nói riêng.

 Thông báo tất cả các sai sót, các tồn đọng về chứng từ, số liệu, tư vấn các chi phí hợp lý, tình trạng lãi lỗ và cách xử lý đảm bảo quyền lợi cao nhất của DN.

 Tư vấn kế hoạch lãi lỗ phù hợp với mô hình hoạt động kinh doanh của DN.

 Được cân đối và xử lý số liệu kế toán kịp thời, chính xác

 Chứng từ: Cập nhật chứng từ và phân loại hạch toán theo quy định của Pháp luật thuế, xử lý các chứng từ kế toán ( Hóa đơn đầu vào, đầu ra) chặt chẽ để tránh rủi ro thuế GTGT và chi phí.

 Hàng hóa: Tư vấn cho DN việc quản lý hàng hóa thuế chuẩn, cách xử lý các tồn đọng về hóa đơn đầu vào hàng hóa, giá vốn  hàng hóa tránh rủi ro giá vốn của DN.

 Các khoản nợ, vay: Xử lý các khoản nợ và vay để tránh rủi ro về thuế GTGT và các chi phí lãi vay cho DN.

 Cân đối chi phí hợp lý có lợi cho DN: Cân đối các chi phí theo đúng loại và tỷ lệ quy định áp của pháp luật thuế, đảm bảo kế hoạch lãi lỗ mong muốn của DN.

 Sổ sách kế toán: Hoàn thiện chứng từ, SSKT hang quý đảm bảo cho cơ quan thuế kiểm tra và quyết toán thực tế.

 Báo cáo kế toán: Các báo cáo được lập chính xác, kịp thời theo quy định của cơ quan thuế.

 Thay bằng một cá nhân chịu trách nhiệm thì có một tổ chức được cơ quan nhà nước cho phép chịu trách nhiệm cho DN.

 Đảm bảo an toàn số liệu và xử lý kịp thời tiến độ, không bao giờ bị rủi ro bị xuất toán thuế vô lý và ngớ ngẩn…

 Sếp luôn được cập nhập và tư vấn kịp thời các vấn đề phát sinh về kế toán thuế  và không bị đầu óc hoang mang về thực trạng sổ sách kế toán ra sao…

 Đảm bảo DN luôn làm đúng pháp luật thuế quy định và phù hợp với nhu cầu, mong muốn phát triển linh hoạt…

 Chịu trách nhiệm giao dịch giải trình và quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà DN không cần phải bận tâm…

———————————————————————————————-

 NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC GÓI DỊCH VỤ

Bước 1: Xử lý chứng từ kế toán an toàn theo quy định của pháp luật thuế

 Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán: Nhận chứng từ của Dn từ 2 đến 3 lần/tháng về trụ sở VNNP để thực hiện công việc. Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro kế toán và thuế.

 Lập các chứng từ kế toán đảm bảo chặt chẽ chứng từ gốc. Lập các chứng từ nhập, xuất, thu, chi ….từ chứng từ gốc. Lập các chứng từ ngân hàng, phiếu kế toán khác theo quy định.

 Lập các văn bản, thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.

 Hướng dẫn lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

 Tư vấn cho DN cách xử lý các tồn đọng trong quá trình nhận và xuất hóa đơn, chứng từ..

Bước 2: Lập hệ thống SSKT quy chuẩn, đảm bảo quyết toán thuế có lợi nhất

 Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…

 Lập các sổ chi tiết quản lý khấu hao tài sản, phân bổ CCDC

 Lập hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9 ( Mỗi tài khoản 1 sổ).

 Lập sổ Nhật ký chung.

 Lập các hồ sơ lương, hồ sơ sản xuất, dự toán chi phí, giá thành…….

Bước 3: Tư vấn cân đối thu nhập, chi phí, lãi lỗ phòng tránh rủi ro cho Dn

 Tư vấn cho Dn cân đối xử lý chi phí đầu vào của các dự án,công trình, hàng hóa dịch vụ…..

 Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của Dn trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho Dn.

 Cân đối tồn kho hàng hóa cho phép, các loại chi phí hợp lý…..đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và quyền lợi của Dn khi quyết toán

Bước 4: Lập các báo cáo theo quy định tiến độ của cơ quan thuế

 Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn….

 Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.

 Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, tờ khai quyết toán năm.

 Lập báo cáo tài chính năm.

Bước 5: Quyết toán thuế thực tế với thanh tra thuế.

 Trong năm tài chính: Thực hiện tất cả các giao dịch giải trình số liệu, chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.

 Quyết toán thực tế: Thực hiện làm việc, giải trình trực tiếp số liệu kế toán với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

———-———————————————————————————-—–

BẢO VỆ QUYỀN LỢI ĐẾN CÙNG CHO DN LÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA VNNP

Bình luận

bình luận

Comments are closed.