phongdoingoai.vnnp1@gmail.com

Giải đáp về thuế tuần 1 tháng 7 – 2017

Giải đáp về thuế tuần 1 tháng 7 – 2017

1. Chị gái tôi là người Việt mang quốc tịch và định cư tại Pháp có gửi tặng Bố mẹ tôi tôi một khoản tiền để xây nhà. Vậy tôi muốn hỏi khi nhận số tiền này bố mẹ tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Theo Điều 12 thông tư  92 năm 2015 sửa đổi , bổ sung khoản 1 Điều 3 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế thì: Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước. Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế. Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ nếu có.

Căn cứ quy định trên khoản tiền bạn nhận được từ thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên để được miễn thuế bạn phải nộp các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài.

2. Tháng 1/2017 Công ty tôi mới được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án đầu tư khai thác quặng sắt. Trong kỳ khai thuế quý 1/2017 có phát sinh số thuế Giá trị gia tăng chưa được khấu trừ của dự án đầu tư này là 700 tr đồng. Vậy xin hỏi Công ty tôi có được hoàn thuế Giá trị gia tăng của dự án đầu tư mới này không?

Tại khoản khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế Giá trị gia tăng chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo trong trường hợp dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 .

Như vậy, trường hợp dự án khai thác quặng sắt của Công ty bạn được cấp phép từ tháng 1/2017 nên không thuộc trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng.

3. Công ty tôi có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty có dự án đầu tư mới tại tỉnh Bình Dương, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này tại Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư. Kỳ khai thuế tháng 4/2017, số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 800 triệu đồng. Xin hỏi công ty tôi có được hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới này không?

Theo quy định tại khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế Giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế Giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi, công ty bạn đang có số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới thì phải bù trừ với số thuế Giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh chính , nếu sau khi bù trừ mà số thuế chưa được khấu trừ hết còn 300 triệu đồng thì Công ty bạn sẽ được xét hoàn thuế Giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

4. Tôi hiện sống và làm việc ở thành phố Hà Nội, nhưng lại có nhà cho thuê ở TP HCM, tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử tại Thành phố Hà Nội được không?

Theo Điều 2 Quyết định số 2128 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê nhà thì phạm vi áp dụng thí điểm cho cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của hai cơ quan thuế có nhu cầu được khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Như vậy, nếu bạn ở thành phố Hà Nội và thuộc cơ quan thuế quản lý tại thành phố Hà Nội thì bạn có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử tại cơ quan thuế tại Hà nội cho hoạt động cho thuê nhà tại TP Hồ Chí Minh.

5. Tôi muốn hỏi: khi nộp hồ sơ khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà nhưng cá nhân lại không có chữ ký số điện tử thì có khai thuế điện tử được không?

Tại Điều 5 Thông tư số 110 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định: nếu trường hợp cá nhân không có chứng thư số thì sử dụng mã xác thực do cơ quan thuế cấp để thực hiện giao dịch điện tử .