1. Vợ chồng tôi có căn nhà cho 1 công ty thuê với giá thuê là 30 triệu/tháng, hợp đồng  trong 5 năm và thanh toán 1 năm/1 lần. Vậy tôi có phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế hay tôi có thể uỷ quyền cho bên thuê thay tôi thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế có được không? Ngoài thuế TNCN tôi có phải nộp thuế GTGT không?

Tại  Điều 8 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về  khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế  đối với cá nhân cho thuê tài sản có quy định “ Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế Gía trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì nhà của bạ cho doanh nghiệp thuê nên bạn có thể thỏa thuận để uỷ quyền cho doanh nghiệp nộp thuế thay cho bạn. Số thuế phải nộp bao gồm thuế Thu nhập cá nhận và thuế Giá trị gia tăng.

2. Tháng 8/2017, Công ty tôi có nhận được 1 khoản tiền bồi thường về tài sản trên đất do bị thu hồi một phần đất để làm đường đi theo quyết định của UBND huyện. Xin hỏi khoản tiền bồi thường này có phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng không?

Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì: Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Như vậy, theo quy định trên và nội dung bạn trình bày thì khoản tiền bồi thường tài sản trên đất mà công ty bạn nhận được do bị thu hồi đất theo quyết định của UBND huyện thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

thuế GTGT
thuế GTGT

3. Tháng 9/2017 Công ty tôi có chi một khoản tiền tài trợ cho Trung tâm y tế  của  xã để mua dụng cụ y tế cho Trung tâm. Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không và cần phải có hồ sơ như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi tài trợ cho y tế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh, tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá hoặc chứng từ chi tiền.

Căn cứ vào quy định trên, khoản chi tài trợ cho Trung tâm y tế xã để mua dụng cụ y tế thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và phải có đầy đủ hồ sơ tài trợ theo quy định nêu trên.

4. Năm nay con tôi đã đủ 18 tuổi và đang theo học đại học. Vậy tôi muốn hỏi khi tôi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì con tôi có được tính là người phụ thuộc không?

Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 9 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về Người phụ thuộc, trong đó có trường hợp người phụ thuộc là con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Như vậy căn cứ huớng dẫn nêu trên và nội dung bạn hỏi thì trường hợp con bạn đang theo học bậc đại học và không có thu nhập hoặc có thu nhập  bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì được tính là người phụ thuộc.

Nguồn Tổng cục thuế