Đáp án về thuế TNCN

Câu 1. Hỏi: Công ty tôi được cơ quan có thẩm quyền duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, do gặp khó khăn về tài chính nên tháng 7/2017 đã chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư này cho một Công ty khác để tiếp tục thực hiện dự án. Xin hỏi giá trị chuyển nhượng dự án này có phải nộp thuế GTGT không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4, điều 5, Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Câu 2. Hỏi: Tôi được biết ngành thuế đang triển khai hình thức khai điện tử đối với các nhân cho thuê nhà, cho tôi hỏi tôi hiện đang ở Hà Nội, tôi có nhà cho thuê ở TP Hồ Chí Minh, tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử được không?

Trả lời: TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương đang được ngành thuế triển khai thí điểm dịch vụ khai thuế điện tử đối với cá nhân có nhà cho thuê, vì vậy, nếu bạn ở Hà Nội thì bạn có thể khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà tại TP Hồ Chí Minh.

Câu 3. Hỏi: Tôi đang sinh sống và làm việc tại Nam Định đang thực hiện khai thuế TNCN tại Nam Định, tôi có nhà cho thuê tại Hà Nội, vừa qua tôi nghe nói ngành thuế cho phép các cá nhân cho thuê nhà được khai thuế điện tử. Vậy tôi có thuộc đối tượng được khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà ở Hà Nội được không?

Trả lời: Theo Điều 2 Quyết định số 2128 ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính thì phạm vi áp dụng thí điểm đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của hai cơ quan thuế đó, nếu có nhu cầu thì sẽ được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Như vậy hiện ngành thuế đang thí điểm nên ngài TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì các tỉnh thành phố khác chưa thực hiện hình thức này. Dự kiến đến năm 2018, ngành thuế sẽ triển khai trên cả nước thì bạn có thể được khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

thuế TNCN
thuế TNCN

 

Câu 4. Hỏi: Tôi là cá nhân đang cư trú tại Hà Nội và hiện có nhà cho thuê, đề nghị cơ quan thuế cho tôi biết điều kiện để tôi có thể thực hiện khai thuế điện tử đối với dịch vụ cho thuê nhà không?

Trả lời: Tại Điều 5 Thông tư số 110 năm 2015 và Quyết định số 2128 ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính thì các cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải đảm bảo các điều kiện sau:
– Cá nhân phải có Mã số thuế và chứng thư số, trong trường hợp cá nhân không có chứng thư số thì có thể sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế cấp.
– Có khả năng truy cập và sử dụng mạng internet.
– Có địa chỉ thư điện tử và số điện thoại (để có thể nhận được tin nhắn).

Câu 5. Hỏi: Gia đình tôi có phát sinh hợp đồng cho thuê nhà từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018 với giá là 15 triệu/1tháng. Do đây là lần đầu tiên gia đình tôi cho thuê nhà nên tôi muốn hỏi gia đình tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 4, Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì cá nhân cho thuê tài sản có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì trường hợp gia đình bạn có tổng mức doanh thu cho thuê nhà trong năm 2017 dưới 100 triệu nên không phải kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

Nguồn: Tổng cục thuế.