Giải đáp vấn đề về nộp thuế và khấu trừ thuế

1.Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 7 năm 2017 và dự kiến có doanh thu khoán của 07 tháng thực tế kinh doanh là 70 triệu đồng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế không?

khấu trừ thuế
khấu trừ thuế

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Như vậy. theo quy định trên và nội dung bạn trình bày thì doanh thu tương ứng của một năm của bạn là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng) nên bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 7 năm 2017 là 70 triệu đồng.

2.Trong tháng 8/2017, Công ty tôi đang đàm phán ký kết hợp đồng với một Công ty ở Thái Lan để tổ chức Hội nghị khách hàng cho họ tại Hà Nội. Xin hỏi doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm: Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;…

Như vậy theo quy định nêu trên thì doanh thu Hợp đồng tổ chức Hội nghị khách hàng cho Công ty ở Thái Lan nhưng dịch vụ này được thực hiện tại Việt Nam nên không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0%, Công ty bạn phải kê khai và nộp thuế GTGT theo thuế suất 10%.

3.Tôi và bạn tôi đồng sở hữu một căn nhà, tháng 8/2017 chúng tôi cùng thống nhất cho thuê căn nhà này với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm và tôi là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Xin hỏi, tôi có phải nộp thuế không?

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định: Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức doanh thu xác định ngưỡng chịu thuế này được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Với trường hợp của bạn cho thuê nhà với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm – tính theo năm dương lịch, doanh thu cả năm lớn hơn 100 triệu đồng và bạn là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Như vậy, bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê căn nhà đó.

4.Tháng 7/2017, Công ty tôi có mua hàng và nhận 1 hóa đơn của bên bán giao cho nhưng đến tháng 8 tôi phát hiện hóa đơn ghi sai giá trị hàng hoá; hai bên mua, bán đều khai thuế theo quý nên hoá đơn này đều chưa kê khai thuế. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế đã phát hiện sai phải hủy bỏ; người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.