Giải đáp thắc mắc về thuế tuần 2 tháng 8 năm 2017

1. Tôi muốn hỏi những trường hợp này điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên?

Theo quy định tại điểm 1 điều 6 của Thông tư số 44 năm 2017 quy định các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên gồm:

1.Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành

2.Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm cụ thể của Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài khung giá và đối với trường hợp tài nguyên mới chưa được quy định trong khung giá tính thuế tài nguyên.

2. Năm 2017, Công ty tôi ký hợp đồng mượn 1 mảnh đất trống của 1 cổ đông trong công ty với thời hạn là 10 năm, trong hợp đồng có quy định Công ty được quyền xây dựng văn phòng trên đất để phục vụ mục đích kinh doanh. Hiện tại Công ty tôi đang dự kiến xây dựng trụ sở văn phòng trên mảnh đất đó. Xin hỏi phần tài sản xây dựng trên đất đó có được trích khấu hao không và phải có điều kiện gì để khoản khấu hao đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN ?

thắc mắc về thuế
thắc mắc về thuế

Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính nếu đáp ứng đủ điều kiện như: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng; Có hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp. Đồng thời công trình này phải được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

3. Tôi muốn hỏi việc ban hành quy định về Khung giá tính thuế tài nguyên có ảnh hưởng gì đến việc xác định sản lượng tính thuế hay thuế suất thuế tài nguyên không?

Việc thực hiện xác định sản lượng và việc miễn, giảm thuế tài nguyên đã được quy định thống nhất, cụ thể tại Luật thuế tài nguyên và các văn  bản hướng dẫn thi hành. Thuế suất thuế tài nguyên được thực hiện theo Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084 ngày 10/12/2015của Uỷ ban thường vụ quốc hội khóa 13.

Do đó việc quy định về khung giá tính thuế tài nguyên không ảnh hưởng gì đến các quy định về xác định sản lượng tính thuế và thuế suất thuế tài nguyên, cũng như quy định về miễn, giảm thuế tài nguyên.

4. Công ty tôi ở nước ngoài và chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát quốc tế, hiện nay công ty chúng tôi mới cung cấp dịch vụ chuyển phát bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam. Vậy xin hỏi công ty tôi phải nộp thuế nhà thầu đối với doanh thu phát sinh từ dịch vụ này tại Việt Nam hay không?

Căn cứ theo Thông tư 103 năm 2014 quy định chỉ tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ) và doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

Như vậy, đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về Việt Nam của công ty bạn không thuộc diện chịu thuế nhà thầu của Việt Nam.