1.Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 7 năm 2017 và dự kiến có doanh thu khoán của 07 tháng thực tế kinh doanh là 70 triệu đồng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế không?

thuế GTGT
thuế GTGT

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Như vậy. theo quy định trên và nội dung bạn trình bày thì doanh thu tương ứng của một năm của bạn là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng) nên bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 7 năm 2017 là 70 triệu đồng.

2. Tôi có kinh doanh cửa hàng ăn uống tại nhà, nộp thuế theo hình thức khoán. Trong tháng 7 năm 2017 có sử dụng một số hoá đơn mua của cơ quan thuế để xuất cho khách hàng. Vậy xin hỏi doanh thu trên hóa đơn đó tôi phải thực hiện khai thuế như thế nào?

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định: Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn. Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo quý.

3. Tôi mới ra kinh doanh từ ngày 02 tháng 8 năm 2017, nộp thuế theo hình thức khoán. Xin hỏi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 3, điều 6, Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước. Tuy nhiên trường hợp của bạn là cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh. Nếu bạn sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Công ty tôi là 1 Công ty TNHH, trong tháng 12/2016 có tham gia góp vốn bằng máy móc, thiết bị để thành lập Công ty cổ phần, giá trị vốn góp của Công ty tôi được Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn định giá là 2,5 tỷ đồng, bằng 25% số vốn của Công ty cổ phần. Tháng 7/2017, Công ty tôi bán phần vốn góp tại Công ty cổ phần trên cho một Quỹ Đầu tư với giá 4 tỷ đồng. Xin hỏi số tiền thu được 4 tỷ đồng này công ty tôi có phải nộp thuế GTGT không?

Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì hoạt động chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn  và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì số tiền Công ty  bạn thu được từ việc bán cổ phần đầu tư vào công ty khác là doanh thu của hoạt động chuyển nhượng vốn nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

5. Trong tháng 8/2017, Công ty tôi đang đàm phán ký kết hợp đồng với một Công ty ở Thái Lan để tổ chức Hội nghị khách hàng cho họ tại Hà Nội. Xin hỏi doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm: Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;…

Như vậy theo quy định nêu trên thì doanh thu Hợp đồng tổ chức Hội nghị khách hàng cho Công ty ở Thái Lan nhưng dịch vụ này được thực hiện tại Việt Nam nên không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0%, Công ty bạn phải kê khai và nộp thuế GTGT theo thuế suất 10%.