nghĩa vụ thuế

Việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước

1. Tôi bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh từ tháng 8 năm 2017, và dự kiến có doanh thu khoán của 05 tháng thực tế kinh doanh là 50 triệu đồng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế của khoản doanh thu này không?

thực hiện nghĩa vụ thuế
thực hiện nghĩa vụ thuế

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm thì doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Như vậy, trường hợp của bạn doanh thu bình quân tháng là 10 triệu đồng tương ứng với một năm là 120 triệu đồng nên bạn thuộc diện phải nộp thuế khoán tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2017.

2.Tôi đã đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2017. Dự định đến tháng 9 năm 2017 tôi xin nghỉ  kinh doanh 02 tháng để sửa chữa, nâng cấp cửa hàng. Xin hỏi tôi có được giảm thuế khoán không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm. Như vậy nếu bạn xin tạm ngừng kinh doanh 02 tháng thì bạn được giảm thuế khoán tương ứng với 02 tháng không có hoạt động kinh doanh.

3. Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 8 năm 2017, dự kiến có doanh thu khoán của 05 tháng thực tế kinh doanh là 50 triệu đồng (trung bình 10 triệu/tháng). Xin hỏi tôi có phải nộp thuế không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm. Theo doanh thu ước tính của bạn bình quân một tháng là 10 triệu đồng thì doanh thu tương ứng của một năm 12 tháng là 120 triệu đồng lớn hơn 100 triệu đồng. Như vậy, bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tương ứng với doanh thu phát sinh từ tháng 8 năm 2017.

4. Công ty tôi ở Hà Nội nhưng có dự án đầu tư mới tại tỉnh Bắc Ninh. Tại tỉnh Bắc Ninh Công ty có thành lập Ban Quản lý dự án có con dấu và thực hiện mở sổ sách để theo dõi việc xây dựng dự án. Công ty đã đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế Bắc Ninh và nộp tờ khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Vậy Công ty có được xin hoàn thuế riêng cho dự án tại Bắc Ninh hay phải bù trừ với tờ khai của Công ty tại Hà Nội.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

5. Tôi và bạn tôi đồng sở hữu một căn nhà, tháng 8/2017 chúng tôi cùng thống nhất cho thuê căn nhà này với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm và tôi là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Xin hỏi, tôi có phải nộp thuế không?

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định: Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức doanh thu xác định ngưỡng chịu thuế này được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Với trường hợp của bạn cho thuê nhà với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm – tính theo năm dương lịch, doanh thu cả năm lớn hơn 100 triệu đồng và bạn là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Như vậy, bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê căn nhà đó.