Cách hạch toán hàng nhập khẩu – Thuế nhập khẩu

Cách hạch toán hàng nhập khẩu – Thuế nhập khẩu Hướng dẫn cách hạch toán tỷ giá hàng nhập khẩu, cách hạch toán hàng nhập khẩu – hạch toán thuế nhập khẩu, cách xác định giá trị hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.  Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính: “3. Xem chi tiết

Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu

Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán mới ra trường có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu ngoài thực tế. VNNP xin chia sẻ những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu, hy vọng các bạn sẽ đúng, làm đủ. Hiện nay có Xem chi tiết