Các bước đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng

VNNP xin hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng như sau: Bước 1: Tải phần mềm đăng ký thuế thu nhập cá nhân và cài đặt: – Tải phần mềm đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ website: www.tncnonline.com.vn. Phần mềm hỗ trợ đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất, Xem chi tiết

Thủ tục cấp mst và giảm trừ người phụ thuộc khi đóng thuế TNCN

Thủ tục cấp mst và giảm trừ người phụ thuộc khi đóng thuế TNCN Một số bạn đọc hỏi: Trường hợp người phụ thuộc là con từ 18 tuổi trở lên đang đi học, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì Xem chi tiết

Thuế TNCN khi tự quyết toán cần lưu ý

Tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế có phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh? VNNP xin trả lời câu hỏi như sau: Căn cứ: – Khoản 3, Điều 4, Thông tư 110/2015/TT-BTC – Điểm c.2.3, Điểm h.2.1.1, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC Theo đó: – Trường hợp người nộp thuế đã Xem chi tiết

Các thắc mắc về thuế GTGT, thuế TNCN

Các thắc mắc về thuế GTGT, thuế TNCN tháng 3/2017 Công ty tôi có trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này Xem chi tiết

Tiếp nhận khai thuế GTGT, TNCN điện tử với cá nhân cho thuê tài sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản. Thời gian áp dụng theo 2 giai đoạn, bắt đầu từ 1/1/2018. Theo đó, việc triển khai tiếp nhận và Xem chi tiết