Hướng dẫn kê khai – Hồ sơ kê khai thuế khoán

Hướng dẫn kê khai – Hồ sơ kê khai thuế khoán Hướng dẫn cách làm hồ sơ kê khai thuế khoán năm 2015 mới nhất theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. 1. Hồ sơ khai thuế khoán: – Hộ nộp thuế khoán: nộp Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH. Xem chi tiết