Cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý

Cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp? Thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý? Cách nhận biết hóa đơn hóa đơn hợp pháp – hóa đơn bất hợp pháp, tội sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Thế nào là hóa đơn Xem chi tiết

Thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào? Rất nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. VNNP xin hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu trên Tờ khai 01/GTGT, chi tiết từng chỉ tiêu: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT của hàng Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo TT 219

Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau: 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng – Đối tượng chịu thuế xuất 5% năm 2017 theo TT 219

Theo Điều 10 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính: Quy định các đối tượng chịu thuế suất 5% thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau: 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng – Đối tượng chịu thuế với thuế suất 0% năm 2017 theo TT 219

Đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0% năm 2017 theo TT 219 Theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính: Quy định các đối tượng chịu thuế suất 0% thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau: 1. Đối tượng chịu thuế suất 0%: – Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, Xem chi tiết

Thuế Giá trị gia tăng – Nguyên tắc khấu trừ đầu vào 2017 theo TT 219

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 2017 theo TT 219 Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính: Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cụ thể như sau: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng Xem chi tiết

Thuế GTGT – Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT

Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất. – Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng những điều cần biết (P4)

IV. CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu, các cơ sở kinh doanh chỉ là đơn vị nộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hoá, sử dụng dịch vụ. Vì vậy, Luật thuế giá trị gia tăng không quy định thành một Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng những điều cần biết (P3)

III. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH  1. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 1.1 Giá tính thuế giá trị gia tăng: Giá tính thuế được xác định tuỳ theo loại hàng hoá, dịch vụ và được xác Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng những điều cần biết (P2)

II. ÐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1. Ðịnh nghĩa đối tượng chịu thuế: Ðối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là các loại hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định của Luật Xem chi tiết