Tư vấn phòng tránh rủi ro thuế GTGT – Phần 1

1. Khái niệm thuế GTGT Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo Xem chi tiết

Các thắc mắc về thuế GTGT, thuế TNCN

Các thắc mắc về thuế GTGT, thuế TNCN tháng 3/2017 Công ty tôi có trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này Xem chi tiết

Những trường hợp được gia hạn nộp thuế GTGT

Tại sao phải gia hạn nộp thuế?. Đối tượng nào được gia hạn nộp thuế? VNNP Acc xin chia sẻ tới bạn đọc như sau: Căn cứ vào  Khoản 5, Điều 2, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm d, Khoản 1, Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Xem chi tiết

Tiếp nhận khai thuế GTGT, TNCN điện tử với cá nhân cho thuê tài sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản. Thời gian áp dụng theo 2 giai đoạn, bắt đầu từ 1/1/2018. Theo đó, việc triển khai tiếp nhận và Xem chi tiết