Thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Thuế GTGT của hàng nhập khẩu Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào? Rất nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. VNNP xin hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu trên Tờ khai 01/GTGT, chi tiết từng chỉ tiêu: 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT của hàng nhập khẩu: Xem chi tiết

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo TT 219

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo TT 219 Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau: 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (Bao gồm cả tiền bồi Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng – Đối tượng chịu thuế xuất 5% năm 2017 theo TT 219

Theo Điều 10 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính: Quy định các đối tượng chịu thuế suất 5% thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau: 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng – Đối tượng chịu thuế với thuế suất 0% năm 2017 theo TT 219

Đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0% năm 2017 theo TT 219 Theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính: Quy định các đối tượng chịu thuế suất 0% thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau: 1. Đối tượng chịu thuế suất 0%: – Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, Xem chi tiết

Thuế Giá trị gia tăng – Nguyên tắc khấu trừ đầu vào 2017 theo TT 219

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 2017 theo TT 219 Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính: Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cụ thể như sau: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng Xem chi tiết

Thuế GTGT – Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT

Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất. – Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng những điều cần biết (P4)

IV. CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu, các cơ sở kinh doanh chỉ là đơn vị nộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hoá, sử dụng dịch vụ. Vì vậy, Luật thuế giá trị gia tăng không quy định thành một Xem chi tiết

Thuế giá trị gia tăng những điều cần biết (P3)

III. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH  1. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 1.1 Giá tính thuế giá trị gia tăng: Giá tính thuế được xác định tuỳ theo loại hàng hoá, dịch vụ và được xác Xem chi tiết