Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào, phải nộp theo phương pháp trực tiếp như thế nào? VNNP xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn 1. Cách hạch toán thuế GTGT đầu Xem chi tiết

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, doanh thu

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, doanh thu Viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm, sai sót như thế nào? VNNP xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót như: Điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế GTGT, doanh thu, số lượng hàng hóa, điều chỉnh mã số thuế, số tiền bằng chữ, đơn Xem chi tiết

Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT – Cách viết hóa đơn

Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng, cung ứng dịch vụ, xây dựng, xây lắp, điện nước, xăng dầu, dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ cho thuê nhà, hàng xuất khẩu … Theo quy định tại khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC Quy định về thời điểm xuất hoá đơn GTGT cụ thể như sau:

Hóa đơn ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ – Cách xử lý

Hóa đơn ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ – Cách xử lý Hóa đơn GTGT ghi sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, số tiền … phải xử lý thế nào? Đó là vướng mắc chung của nhiều bạn kế toán. VNNP xin Xem chi tiết

Lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo quý – tháng

Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo quý – tháng Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất. Mẫu 01/GTGT dành cho những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.  (Bạn lưu ý: Phải kê khai trên phần mềm HTKK mới Xem chi tiết

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 219/2013/TT- BTC và theo Luật số 31/2013/QH13: I. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: – Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số Xem chi tiết

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT mới nhất

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT mới nhất Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng khi bán hàng hoá, dịch vụ, xây dựng, xây lắp …. theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC mới nhất hiện nay: 1. Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT: a) Tổ chức, hộ, cá nhân Xem chi tiết