Đòn bảy tâm lý trong quản trị nguồn nhân lực thời hiện đại

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ  ĐÒN BẨY TÂM LÝ TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN ĐẠI  Dự án vì cộng đồng Dn hoàn toàn miễn phí  Chỉ có 100 vị trí trong hội trường  Dành cho các chủ Dn, các cấp quản lý bậc trung ——————————–  SẾP LUÔN LÀ NGƯỜI CÔ ĐỘC NHẤT TRONG CHÍNH DN CỦA MÌNH?  Sếp đang Xem chi tiết