Cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng không thu tiền (khách hàng – công nhân viên), cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ theo quy định tại các văn bản mới nhất hiện nay. 1. Cách viết hoá đơn Hàng cho biếu tặng Xem chi tiết

Tiền lương thưởng tháng 13 có tính thuế TNCN?

Tiền lương thưởng tháng 13 có tính thuế TNCN, đưa vào chi phí? Tiền thưởng lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý? Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN, có phải đóng BHXH? VNNP xin chia sẻ các quy định về tiền lương tháng 13. 1. Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp Xem chi tiết

Các loại hóa đơn mới nhất trong Doanh nghiệp

Các loại hóa đơn mới nhất hiện nay trong Doanh nghiệp Theo TT 39/2014/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC quy định các loại hóa đơn trong doanh nghiệp hiện nay gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (đỏ, VAT); Hóa đơn bán hàng; Tem, vé, thẻ…(Hóa đơn điện tử, hóa đơn đặt in …là hình thức hóa đơn)

Cách hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN

Cách hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN   Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (các khoản trích theo lương: Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ), cách hạch toán tạm ứng lương, cách hạch toán thuế TNCN của nhân viên, cách hạch toán tiền chế độ thai sản …theo Thông tư 200 và 133 Xem chi tiết

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo NĐ 141/2017/NĐ-CP

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo NĐ 141/2017/NĐ-CP Kể từ ngày 1/1/2018 Mức lương tối thiều vùng 2018 đã tăng lên đến 3.980.000 ở Vùng 1, cao hơn năm 2017: 230.000. Đây là mức lương tối thiểu vùng để đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ. Mức lương tối thiểu vùng năm Xem chi tiết

Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2018

Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 Mức tiền lương đóng Bảo hiểm Xã hội năm 2018. Quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2018, Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam cụ Xem chi tiết

Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp TSCĐ, Hàng mua – bán trả chậm, trả góp hạch toán như thế nào? VNNP xin hướng dẫn cách hạch toán hàng mua – bán trả góp, trả chậm theo Thông tư 200 và Thông tư 133  1. Cách hạch toán mua hàng hóa, TSCĐ trả góp, trả chậm:  – Khi mua hàng hóa, Xem chi tiết