1.Doanh nghiệp tôi có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, trong hợp đồng có quy định tính doanh thu bằng đô la mỹ. Vậy việc quy đổi doanh…