Menu Đóng

Các thủ tục DN cần thực hiện cuối và đầu mỗi năm tài chính

Các thủ tục DN cần thực hiện cuối và đầu mỗi năm tài chính

Những tháng cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn với mọi doanh nghiệp. Trong tháng 12 của năm nay và quý 1 năm tới sẽ có khá nhiều các thủ tục tuân thủ doanh nghiệp cần thực hiện. Mỗi đơn vị nên bắt đầu việc chuẩn bị ngay từ đầu tháng 12 để có thể nộp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo và các thủ tục liên quan trong thời gian nhất định, tránh trễ hạn làm phát sinh các khoản phạt từ các cơ quan nhà nước.

Tham khảo: Tại sao nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế

Các thủ tục bao gồm:

I. Thủ tục tuân thủ doanh nghiệp về thuế và kế toán

1. Các công việc bắt buộc

+ Khai và nộp thuế môn bài.

+ Nộp thuế TNDN Quí 4 của năm nay.

+ Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN.

+ Kiểm toán báo cáo tài chính năm nay (đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài).

+ Lập và nộp báo cáo thống kê.

2. Các công việc cần lưu ý

+ Kiểm toán nội bộ hệ thống báo cáo thuế đã khai đã nộp.

+ Kiểm toán lại việc nộp thuế và các biên lai nộp thuế.

+ Đối chiếu lại số dư – tình trạng thuế vụ với cơ quan thuế.

+ Kiểm tra việc lữu trữ hệ thống hồ sơ, sổ sách, báo cáo để phục vụ cho việc kiểm tra thuế.

II. Các thủ tục tuân thủ doanh nghiệp về lao động tiền lương

1. Các công việc bắt buộc

+ Ký hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động cho mức lương và thu nhập mới năm tới cho từng nhân viên.

+ Làm thủ tục điều chỉnh mức khai và nộp bảo hiểm các loại theo qui định mới.

+ Đăng ký và tu chỉnh lại hệ thống thang bậc lương, nội qui lao động, thoả ước lao động… để cập nhật các qui định, chính sách phúc lợi mới áp dụng từ đầu năm 2018.

2. Các công việc cần lưu ý

+ Hoàn chỉnh thông tin về sổ quản lý nhân viên với các nội dung cần cập nhật như số ngày nghỉ, giờ làm thêm, kỷ luật, tăng lương.

+ Làm thủ tục xác nhận thu nhập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các nhân viên thời vụ, nhân viên có thu nhâp trực tiếp từ nước ngoài.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói năm tài chính

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *