Các thắc mắc về thuế GTGT, thuế TNCN

Thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng

Các thắc mắc về thuế GTGT, thuế TNCN tháng 3/2017

Công ty tôi có trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hải Phòng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Kỳ khai thuế tháng 10/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Xin hỏi công ty tôi có được hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không?

Theo quy định tại khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi, công ty bạn đang có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì phải bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh chính , nếu sau khi bù trừ mà số thuế chưa được khấu trừ hết còn 300 triệu đồng thì Công ty bạn sẽ được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Xin hỏi khi thực hiện mua nhà tôi phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân ngay tại thời điểm mua hay đến khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tôi mới phải nộp?

Theo quy định tại điểm 3, điều 17 Thông tư 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

– Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

Như vậy, bạn căn cứ vào trường hợp cụ thể của mình để xác định thời điểm nộp thuế Thu nhập cá nhân cho đúng quy định.

Hộ gia đình tôi được thành lập bởi một nhóm gồm 04 cá nhân cùng kinh doanh. Năm 2016, Hộ gia đình tôi có doanh thu kinh doanh là 180 triệu đồng. Vậy xin hỏi 4 cá nhân trong nhóm có phải nộp thuế không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế. Như vậy, căn cứ quy định trên, cách xác định mức doanh thu để hộ cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế sẽ được xác định chung cho một người đại diện; do đó với mức doanh thu 180 tr đồng cả năm của bạn thì thuộc diện phải nộp thuế khoán.

Tôi đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2016. Đến tháng 10 năm 2016 tôi xin nghỉ kinh doanh để đi chữa bệnh. Xin hỏi tôi có được giảm thuế khoán đã thông báo của cơ quan thuế không?

Theo quy định tại khoản 1, điều 2 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm. Do vậy trường hợp của bạn đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2016. Đến tháng 10 năm 2016 bạn xin nghỉ kinh doanh thì bạn được giảm thuế khoán tương ứng với 03 tháng cuối năm 2016.

Công ty tôi là công ty trực tiếp khai thác đá để sản xuất mặt hàng vôi; tháng 12 năm 2016 Công ty tôi có ký Hợp đồng với khách hàng để xuất khẩu 1 lô hàng vôi sang Trung Quốc. Xin hỏi giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không?

Theo quy định tại khoản 1, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu xác định sản phẩm vôi có tổng giá trị nguyên liệu đá và chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, khi xuất khẩu thì không được áp dụng thuế suất 0% mà thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng.

Nguồn tổng cục thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *