Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————o0o—————

                                                      THÔNG BÁO

                                                             (V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09)

Kính gửi:  Giáo viên và các học viên VNNP

Phòng Đào tạo VNNP EDU thông báo lịch nghỉ lễ quốc khánh 2/9 của các lớp như sau:

Thời gian:  Toàn bộ các lớp học nghỉ lễ từ: Từ 30/08/2018 hết ngày 03/09/2018

Thứ ba ngày 04/09/2018 Công ty sẽ trở lại làm việc bình thường.

Yêu cầu:

  • Giáo viên phụ trách các lớp thông báo trực tiếp cho học viên.
  • GV yêu cầu lớp trưởng thông báo cho HV nghỉ học.
  • Các giáo viên liên quan có trách nhiệm thi hành nghiêm túc thông báo này

Trong thời gian nghỉ lễ:  Mọi giao dịch khẩn cấp liên quan đến công việc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với các số điện thoại và cán bộ phụ trách sau :

– Liên hệ với cán bộ phụ trách trực tiếp hoặc Đt: 0904.852.732 – 0902.025.368

– Gửi mail đến: vnnp.vn@gmail.com

Trân trọng

                                                                        Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

                                                                   TP Đào tạo – Tuyển Sinh

                                                                         Đã ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *