phongdoingoai.vnnp1@gmail.com

Ngày: Tháng Sáu 9, 2017

Một số thắc mắc về thuế TNDN tuần 2 tháng  6

Một số thắc mắc về thuế TNDN tuần 2 tháng 6

Bài viết tham khảo
1. Tôi muốn hỏi nếu bây giờ tôi nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng sau này khi tôi không cho thuê nhà nữa thì tôi muốn huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế có được không? Nếu bạn muốn ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì bạn thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử, thực hiện chức năng ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế theo mẫu quy định. Sau đó nhập mã xác thực OTP do Cổng thông tin điện tử gửi đến số điện thoại của bạn để gửi khai báo yêu cầu đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử đến Cổng Thông tin Điện tử. 2. Tôi là một Chuyên gia nước ngoài thuộc thành viên của tổ chức phi Chính Phủ đang thực hiện dự án viện trợ cho các nạn nhân bị chất độc da cam tại Việt nam, tôi được biết Chính Phủ Việt Nam có chế độ miễn thuế TNCN cho