phongdoingoai.vnnp1@gmail.com

Tháng: Tháng Năm 2017

Một số hướng dẫn về Hóa đơn

Một số hướng dẫn về Hóa đơn

Bài viết tham khảo
Một số hướng dẫn về Hóa đơn Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hoá đơn, Cục Thuế Thành phố Hà Nội rà soát, tổng hợp một số hướng dẫn về hoá đơn và thông tin để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế, nhân dân quan tâm được biết, thực thi đúng các quy định của Pháp luật thuế. 1. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử: Tổng cục Thuế đã có công văn số 819/TCT-DNL và 820/TCT-DNL ngày 13/03/2017 hướng dẫn việc thực hiện hóa đơn điện tử. Theo đó, - Về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử:  trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu
Giải đáp thắc mắc về thuế tuần 3 tháng 5 năm 2017

Giải đáp thắc mắc về thuế tuần 3 tháng 5 năm 2017

Bài viết tham khảo
Giải đáp thắc mắc về thuế tuần 3 tháng 5 năm 2017 1. Tôi được biết, theo quy định của văn bản về thuế TNDN thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Vậy, xin hỏi năm 2016 Công ty tôi có chi 1 khoản chi phí tư vấn thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động là người nước ngoài có được chấp nhận vào chi phí được trừ không? Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 thì khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Đối với khoản chi phí tư vấn thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động là người nước ngoài, không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là
Sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) số 27/2008/QH12

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) số 27/2008/QH12

Bài viết tham khảo
Sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) số 27/2008/QH12  Tiếp theo nội dung sửa đổi về thuế suất và lộ trình áp dụng thuế suất đối với một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13), việc sửa đổi lần này có mục tiêu lớn hơn. Theo đó, sẽ xây dựng môi trường khi doanh bình đẳng, bảo vệ hợp pháp hàng hoá chịu thuế TTĐB được sản xuất trong nước, khắc phục các “lỗ hổng chính sách” từ thực tiễn quản lý hàng nhập khẩu, đồng thời định hướng tiêu dùng mặt hàng ôtô du lịch cá nhân dưới 24 chỗ ngồi: Một là, sửa quy định về giá tính thuế (quy định tại điều 6 Luật thuế TTĐB): Đây là nội dung quan trọng nhất và được rất nhiều ý kiến trao đổi tại diễn đàn Quốc hội cũng như có sự tranh luận gay gắt giữa các hiệp hội doanh nghiệp. Qu
Nghị định 20: Bước tiến trong đấu tranh chống gian lận thuế

Nghị định 20: Bước tiến trong đấu tranh chống gian lận thuế

Bài viết tham khảo
Nghị định 20: Bước tiến trong đấu tranh chống gian lận thuế Nghị định có các quy định chặt chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như tinh thần cải cách hành chính hướng tới đơn giản, minh bạch. Thỏa mãn các chuẩn mực quốc tế Xác định GCN một cách khoa học để đấu tranh triệt để với các hành vi lạm dụng xác định GCN của các công ty đa quốc gia thông qua các giao dịch qua biên giới là cuộc chiến “không khoan nhượng” và lâu dài. Qua hơn 10 năm nghiên cứu, Tổ chức Phát triển kinh tế (OECD) kể từ Báo cáo thứ nhất (1979) được công bố, năm 1995 đã lần đầu tiên phát hành hướng dẫn xác định GCN với các công ty đa quốc gia như một hệ thống chuẩn mực quốc tế để mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ xây dựng văn bản pháp lý về xác dịnh GCN của chính họ. Về phần mình, Liên Hợp quốc, với tư cách đại di
Bản sao Một số văn bản có hiệu lực từ 1/1/2017

Bản sao Một số văn bản có hiệu lực từ 1/1/2017

Bài viết tham khảo
Một số văn bản có hiệu lực từ 1/1/2017 Từ ngày 01/01/2017, nhiều văn bản nổi bật về kế toán, ngân hàng, văn hóa bắt đầu có hiệu lực thi hành. Điển hình như: 1. Quy định về trình tự kiểm tra chứng từ kế toán Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ quy định trình tự kiểm tra chứng từ kế toán như sau: - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán. - Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan. - Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán. Đồng thời, khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý k